Een veiliger wereld – Taiwan kan helpen
Oktober 2019

Taiwan fungeert als belangrijke geopolitieke hub in Oost- en Zuidoost-Azië.
Het World Drug Report 2018, gepubliceerd door het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), noemt Noord-Amerika, Oost-Azië en Zuidoost-Azië belangrijke regio’s in de productie en gebruik van amfetamine.

Bovendien werd in het UNODC-rapport getiteld Transnational Organised Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact, gepubliceerd op 18 juli 2019, vastgesteld dat grootschalige opererende criminele groepen en financiers uit Macau, Hong Kong, China en Thailand, in samenwerking met criminele netwerken en chemici uit Taiwan, van Zuidoost-Azië een belangrijk centrum hebben gemaakt voor de productie en transport van methamfetamine en andere drugs.
Er is ook bewijs dat azijnzuuranhydride, geëxporteerd vanuit Taiwan, zijn weg heeft gevonden naar Afghanistan waar het wordt gebruikt voor de productie van heroïne. Dit onderstreept de groeiende invloed van Taiwanese drugskartels in Zuidoost-Azië.

Taiwan ontbreekt in het internationale netwerk van het delen van inlichtingen

Als gevolg van de coördinatie tussen criminele groepen uit verschillende landen wordt drugshandel in toenemende mate op internationaal niveau gecontroleerd, niet op nationaal niveau. Bovendien is de mensenhandel strak georganiseerd en strekt deze zich uit over verschillende regio’s. Dit maakt het voor soevereine naties zeer moeilijk om op hun grondgebied alle activiteiten van deze criminele netwerken, zoals productie, transport, verkoop en geldstromen, volledig te stoppen.

De uitdagingen waar Taiwan mee te maken heeft, ontmoedigen nog meer. Om politieke reden, kan Taiwan kan niet deelnemen aan relevante vergaderingen van de UNODC en INTERPOL en ook geen toegang tot kritieke informatie die direct wordt gedeeld via het wereldwijde I-24/7-politiecommunicatiesysteem en de database met gestolen en verloren reisdocumenten. Taiwan kan ook niet deelnemen aan gerelateerde evenementen en trainingen. Dit kan een ernstige hiaat veroorzaken in de wereldwijde inspanningen om drugsgerelateerde criminaliteit te bestrijden, de openbare veiligheid te waarborgen en terrorisme te bestrijden.

Voor Taiwan is geen inspanning teveel in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit.

Ondanks het moeten werken onder deze moeilijke omstandigheden, heeft de politie van Taiwan zich geen moeite bespaard om internationale misdaad te bestrijden en zijn met succes talloze gevallen van internationale criminele activiteit opgespoord. In 2018 werkte de politie van Taiwan bijvoorbeeld samen met hun collegae in Thailand in een grootschalige operatie gericht op grensoverschrijdende economische criminaliteit, waarbij activa ter waarde van 120 miljoen Thaise baht werden teruggevorderd. In hetzelfde jaar werd een gezamenlijke operatie gehouden met de Filippijnse autoriteiten om een gemeenteraadslid uit de Filippijnen te arresteren die verdacht werd van drugshandel en naar Taiwan was gevlucht. Ondertussen heeft, na het hacken van het Swift-systeem van de Far Eastern International Bank van Taiwan in oktober 2017, de politie van Taiwan 60 miljoen dollar aan gestolen activa in beslag genomen. Ook werd een Roemeens syndicaat dat valse bankkaarten gebruikte om geld op te nemen, in 2016 opgerold. Taiwan probeert via bilaterale kanalen geactualiseerde criminele inlichtingen te verkrijgen, maar aarzelen landen om politieke redenen om samen te werken. In 2017 heeft de politie van Taiwan 130 verzoeken gedaan aan andere landen om inlichtingen of hulp bij onderzoeken , maar kreeg slechts in 46 gevallen een reactie. Dit toont aan dat alleen door deel te nemen aan INTERPOL, Taiwan in staat zal zijn om politieke inmenging te voorkomen en tijdige en volledige criminele inlichtingen te verkrijgen, de veiligheid bij de grens te waarborgen, wet en orde te handhaven en nauwere samenwerking aan te gaan met politieorganisaties wereldwijd om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden.

Taiwan is bereid en in staat nog meer bij te dragen aan de internationale gemeenschap.

Taiwan, dat fungeert als een belangrijke hub in de verbinding van Noordoost- en Zuidoost-Azië, staat op de 13e plaats van 140 landen in het Global Competitiveness Report 2018, gepubliceerd door het in Zwitserland gevestigde World Economic Forum. Het wordt erkend als een superinnovator en staat op de 31e plaats in de wereld op het gebied van betrouwbaarheid van politiediensten. Ondertussen berichtte Forbes dat Taiwan op de lijst stond van beste landen ter wereld voor expats in 2016. In de 2018 Global Peace Index van het Australische Institute for Economics and Peace stond Taiwan op de 34e plaats van 163 landen wereldwijd op het gebied van veiligheid.

Criminele activiteiten zoals drugshandel bestrijken vaak meerdere landen en regio’s, wat aanzienlijke obstakels oplevert voor de opsporing. Met criminele methoden die voortdurend evolueren, is het van extreem belang dat landen kunnen leren van de ervaringen van andere. Bovendien zijn telecom en online fraude ook de nationale grenzen ontgroeid en een zeer georganiseerde vorm van internationale criminaliteit geworden met een ingewikkelde taakverdeling. Criminele groepen richten illegale telecomplatforms (communicatiecentra) op in verschillende landen om via internet en andere communicatie technologieën en verspreid over meerdere lagen fraude te plegen, waardoor het voor autoriteiten moeilijk is om dergelijke activiteiten te onderzoeken en te bestrijden. Om deze uitdagingen aan te gaan, moet internationale samenwerking worden geïnitieerd om bronnen van criminele activiteiten te identificeren, kanalen voor het witwassen van geld te blokkeren en illegale opbrengsten in beslag te nemen, met als uiteindelijk doel de internationale drugs- en fraudesyndicaten grondig uit te roeien.

Handhaving van mondiale veiligheid en sociale rechtvaardigheid behoort te prevaleren boven regionale, etnische en politieke verschillen. Ik vraag daarom om uw steun voor de deelname van Taiwan als waarnemer aan de jaarlijkse algemene vergadering van INTERPOL en aan vergaderingen, mechanismen en opleidingsactiviteiten georganiseerd door INTERPOL en het UNODC. Door uw ondersteuning van Taiwan in internationale fora te uiten, kunt u een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de doelstelling van Taiwan om op een pragmatische en zinvolle manier deel te nemen aan internationale organisaties.

Huang Ming-chao
Commissaris
Bureau voor strafrechtelijk onderzoek
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Republiek China (Taiwan)